ISTE BİLGİ SİSTEMİ
TÜRKÇE     ENGLISH
ISTE NUMARASI
FAMİLYA, CİNS, TÜR ENDEMİK TEHLİKE DURUMU (IUCN) FİTOCOĞRAFİK
BÖLGE
HABİTAT TOPLANMA TARİHİ TOPLAYICI TAYİN EDEN
ÇİÇEKLENME TARİHİ ETNOBOTANİK KULLANIM KULLANILAN
KISIM
YÖRESEL ADI
BAL BİTKİSİ ETKEN MADDE ZEHİRLİLİK DURUMU ÜLKE